Onderwijsconflicten

Je hebt het beste met je kinderen voor en wilt dat ze passend onderwijs volgen. Dit is immers mede de basis voor later.

Onderwijsinstellingen maken soms keuzes die je als ouders niet begrijpt of anders ziet. De belangen en afwegingen zijn dan anders waardoor ook hier concflicten kunnen ontstaan. Denk maar eens aan passend onderwijs en de benbodigde ondersteuning. Door zijn kennis en ervaring binnen het onderwijs kan ook hier een Arbitro-mediator een rol spelen.

Samen wordt op een onafhankelijke en neutrale wijze het geschil geinventariseerd. Hierna wordt er bemiddeld en samen naar een passende oplossing voor partijen gezocht waarbij het kind centraal staat. Partijen krijgen zo begrip en respect voor elkaar waardoor men tot een wederzijds aanvaardbare oplossing kan komen.

© Arbitro - Gronsveld -

Arbitro is aangesloten bij de Raad van Mediators

Login