Conflicten met de overheid
 

In ons leven hebben we bijna dagelijks te maken met overheidsinstanties. Meestal gaat dat zonder problemen maar iedereen heeft wel een mindere ervaring gehad met de overheid. Of het nu de Belastingdienst of gemeente is, soms lijkt men jou wel niet te willen begrijpen. De standpunten verharden en de enig schijnbare oplossing is een rechtsgang.

Deze instanties hebben echter steeds minder geld ter beschikking en willen langdurige en kostbare juridische trajecten voorkomen. Men is meer en meer bereid om er samen uit te komen en geschillen gezamenlijk op te lossen. Een Arbitro-mediator kan hierin een rol spelen.

Samen met een gespecialiseerde Arbitro-mediator wordt op een onafhankelijke en neutrale wijze het geschil geinventariseerd. Hierna wordt er in gezamenlijkheid naar een passende oplossing gekeken binnen de mogelijkheden die er zijn. .

© Arbitro - Gronsveld -

Arbitro is aangesloten bij de Raad van Mediators

Login